معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

«سومین بازدید کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی از مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی»

 | تاریخ ارسال: 1401/4/1 | 


 
سومین بازدید کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی از مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی


 
این بازدید رأس ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ در خصوص بررسی هر یک از استانداردها به ترتیب محورهای مطرح شده از سوی وزارت متبوع انجام گردید .
در این جلسه که با حضور سرکار خانم دکتر ناهید جعفری معاون محترم آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی، سرکارخانم دکتر فرشته بیگلری مدیر محترم واحد اعتباربخشی معاونت آموزشی، خانم حسینی راد مسئول محترم آموزشی مرکز، خانم شریفی کارشناس محترم مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی و خانم مطلّبی کارشناس محترم اعتباربخشی
 EDCصورت گرفت، نکات مرتبط با تغییرات انجام شده در استانداردها با توجه به جلسه ارزیابان کشوری در ۹ حیطه استانداردهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مصوبات جلسه تا زمان بازدید آتی محقق گردد.

 

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر